A A A
SmodBIP

Ceny wody i odprowadzania ścieków

Ceny wody i odprowadzania ścieków


Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją PO.RZT.70.201.2021/D/MB Państwowego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Plik do pobrania:

- Decyzja Państwowego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 16.06.2021 r. Nr PO.RZT.70.201.2021/D/MB zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Rząśnia.


- Załącznik do decyzji - zatwierdzone taryfy.Opublikował: Mariola Kłyszewska
Publikacja dnia: 07.07.2021
Podpisał: Mariola Kłyszewska
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 5 457