A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.12.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie treści Uchwały Rady Gminy.

Ceny wody i odprowadzania ścieków

Ceny wody i odprowadzania ścieków

Poniżej zamieszczamy Załącznik do Uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Rząśnia na okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm. oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rząśnia.Opublikował: Mariola Kłyszewska
Publikacja dnia: 05.12.2012
Podpisał: Mariola Kłyszewska
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 623