RSS
A A A
SmodBIP

Ceny wody i odprowadzania ścieków

Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją PO.RET.070.454.2.2018.MZ Państwowego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Plik do pobrania:

- Decyzja Państwowego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 20.05.2018 r. Nr PO.RET.070.454.2.2018.MZ zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Rząśnia.
- Załącznik do decyzji - zatwierdzone taryfy.Opublikował: Mariola Kłyszewska
Publikacja dnia: 18.05.2022
Podpisał: Anonim Anonim
Dokument z dnia: 18.05.2022
Dokument oglądany razy: 363